Novia studerande besökte Umeå

Den 21-22.3 gjorde dryga 50 ingenjörsstuderande från årskurs ett inom byggnads-och samhällsteknik och andra årskursens lantmätarteknik, samt två lektorer från Yrkeshögskolan Novia en exkursion till Umeå.

Vi besökte GRK:s brobygge över Ume älv vars bygge presenterades av Yrkeshögskolan Novias examinand Magnus Ahlskog. Vid GRKs bygge av en kontrollplats var det Yrkeshögskolans examinand Sebastian Pundars som tog emot oss. Vi besökte även Skanska bostadsproduktion samt AR Bygg som bygger höghus i trä. För många av deltagarna var detta ett första besök till större byggarbetsplatser. Det var även givande att få höra företagens arbetsledare om deras tidigare studier, karriär samt kombinerande av familjeliv på hemorten i Finland med arbete i Sverige.

Gruppen tackar för bidraget från DIFF som möjliggjorde att så många studerande hade möjlighet att delta i exkursionen.

 

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Tjänster via Insinööriliitto 2024