Bruket av konkurrensförbud bör begränsas

Det skulle vara viktigt att påbörja arbetet med en lagförändring så snart som möjligt, understryker TEKs (Tekniikan Akateemiset) förhandlingschef Teemu Hankamäki. En treparts arbetsgrupp har börjat utreda förändringsbehoven inom konkurrenslagstiftningen.

Idag skriver man konkurrensklausuler in i arbetsavtalen på ganska lösa grunder och användningen har ökat. Den nuvarande praxisen försämrar rörligheten för arbetskraften och den vägen konkurrensen både på arbetsmarknaden liksom på varumarknaden.

Denna slutsats kom man fram till med hjälp av en ekonomivetenskaplig arbetsgrupp på Aalto universitet. Gruppen hade som uppdrag för Akava Works att utreda för- och nackdelar på arbetsmarkanden angående konkurrensklausuler. Utredningen granskar brett vilken påverkan konkurrensklausulerna har på samhällets välmående i stort. Utredningen publicerades den 6 september.

– Vi behöver en övervakning från myndigheternas sida eller en förändring i lagstiftningen, summerar professor Matti Liski.
Med konkurrensförbud menas en klausul i arbetsavtalet eller ett separat avtal, där arbetstagaren förbinder sig att inte utföra uppgifter eller arbete som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet under en specificerad tid efter att arbetsförhållandet har upphört.

Man efterlyser hårda metoder

Enligt forskarna kan myndighetsövervakning göras på förhand eller i efterhand. En övervakning i förskott skulle självklart leda till en flod av ansökningar. I efterhand kunde en myndighet på eget initiativ eller på förfrågan utreda om det finns särskilt betungande orsaker till användande av konkurrensklausuler.
I stället för att ha en myndighet för övervakning kunde arbetsavtalslagen förändras så att arbetsgivaren skulle vara separat ersättningsskyldig under den tid som konkurensklausulen är i kraft.

”Ungefär varannat nytt arbetsavtal har en konkurrensklausul”

Man bör kunna ställa ett krav på ersättningsskyldighet för arbetsgivaren

Akava har tidigare utrett användandet av konkurrensklausuler. Enligt en undersökning från år 2017 så har man i 45% av företagen, där man har medlemmar från Akava, ingått konkurrensavtal i nya arbetsavtal. Dessa konkurrensförbud används särskilt i avtal med personer i ledande ställning, i mellanledningen eller avtal med experter.
Var tredje medlem i TEK har ett bindande konkurensavatl i kraft efter att arbetsförhållandet har avslutats, emedan man för nya avtal med TEKs medlemmar gör konkurrensförbud i varannat fall.
– Det har klart blivit något som görs automatiskt, utan att begrunda, om det på riktigt finns behov att göra ett konkurrensförbud. Man har i utredningen tydligt fått fram de centrala utmaningarna. För att få bukt med problemet måste man åtminstone i lagen strama åt vilka kriterier som gäller för användandet av konkurensklausuler. Samtidigt bestämma en skyldighet för ersättning i de fall där konkurrensklausuler används, säger TEKs förhandlingschef Teemu Hankamäki.

– Eftersom man känner till problemet, bör arbetet med en förändring i lagen påbörjas snarast, säger Hankamäki.

 ”Det har klart blivit något som görs automatiskt, utan att begrunda, om det på riktigt finns behov att göra ett konkurrensförbud.”

Arbetsministern har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda förändringsbehovet i lagstiftningen

En treparts arbetsgrupp tillsatt av arbetsminister Jari Lindström utreder förändringsbehovet i lagstiftningen. Arbetet påbörjades förra veckan.
– Budskapet är helt tydligt. Användningen av konkurrensförbudsklausuler är överdimensionerad. Jag anser det finns ett behov av att begränsa bruket av dessa klausuler, säger Lindström.
En möjlig lagförändring blir en uppgift för den nästa regeringen.
– Jag tror att det finns en politisk enightet i frågan och arbetsgruppens arbete blir inte att papper som möglar bort i en byrålåda, förutspår Lindström.

Du kan också läsa artikeln på finska här.

Här är utredningarna på finska:

Aalto-yliopiston selvitys kilpailukieltojen käytöstä
Akavan selvitys kilpailukieltojen yleisyydestä

Läs också:

Hög tid att åtgärda de utmaningar som finns inom konkurrenslagstiftningen

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen