CRXSSING BXRDERS

Arcadas långvarige rektor och initiativtagare till Arcadas högskolecampus, professor Henrik Wolff, firades med ett jubileumsseminarium den 30 maj, 2018, i Arcadas fullsatta stora auditorium. Inbjudna gäster, även utländska, fick under några timmars tid höra om professor Henrik Wolff och hans livsverk, Arcada. Man hade byggt upp ett internationellt tema, ”Crossing Borders”, där talare på olika sätt belyste rektor Henrik Wolffs arbete och personlighet. Styrelseordförande Arne Wessberg inledde och kanslichef Anita Lehikoinen på Undervisnings- och Kulturministeriet fortsatte med sin hälsning. Man fick i början höra körmusik av Arcadas egen kör ”Arkören”, ledd av dir. Susanne Homén-Lindberg. Senare framförde Henrik Wikström ett solostycke på piano av Walter Wolff. Tal av bl. a. bergsrådet Stig Gustavson gav åhörarna också en munter bild av personen Henrik Wolff.
Som ’grädde på moset’ har man gett ut en bok, Arcada – en internationell högskola, som en hyllning till Arcadas rektor, professor Henrik Wolff. Boken är indelad i två delar, en del som handlar om personen Henrik Wolff och den andra delen som handlar om högskolans internationalisering. Boken delades ut till deltagarna på jubileumsseminariet.

Liknande nyheter

11.12.2020

Viktor Kock vald till verksamhetsledare för DIFF

13.10.2020

Heini Oikkonen-Kerman har valts till ny chef på Tekniska museet

19.08.2020

AKAVAs ordförandeval