Ge livet som kommunalare en chans

Patricia Forsström är anställd av Pedersöre kommun men arbetar som planeringsingenjör åt koncernbolaget Pedersöre Vatten. Vid sidan av arbetet drar hon nytta av sina kunskaper som byggnadsingenjör när hon renoverar den nuvarande bostaden i Purmo och planerar ett eventuellt nybygge.

Pedersöre Vatten är en liten organisation. Därför måste man vara lite av en mångsysslare för att sköta jobbet.

-Samtidigt som man skall kunna ta snabba beslut måste man också kunna planera långsiktigt och ha tålamod då det ibland kan ta ett par år innan man ser resultaten av arbetet. Jobbet kräver också att man är flexibel och har en god förmåga att samarbeta med olika aktörer, konstaterar Forsström.

Det intressantaste med branschen är enligt Forsström att den för tillfället utvecklas i mycket snabb takt. Vartefter tekniken blivit mera avancerad och billigare har många nya möjligheter öppnats upp.

– Som mest nöjd är jag när jag får se ett långvarigt planeringsprojekt börja förverkligas, men det är också väldigt tillfredställande när man löser små vardagliga problem som orsakat huvudbry. Det kan vara allt från att få importerat kartor till rätt format till att få excel-tabellerna att göra så som jag vill att de ska göra.

Vad är det svåraste med ditt arbete?

-Det som är svårast, men samtidigt också intressant, är att lagstiftningen och anvisningar hela tiden uppdateras och just när man tycker att man har saker och ting på klart, ändras något och man måste tänka om. Detta kan ibland kännas som att det orsakar extra jobb och man kan bli osäker på vad som faktiskt gäller just nu.

För tillfället är en nationell reform inom vattentjänster aktuell och Forsström ser fram emot att det klarnar vad den innebär.

– På lokal nivå så har samarbetet över kommungränserna, främst beträffande vattentjänstbolagen, ökat markant den senaste tiden. Detta är en mycket positiv utveckling då vattentjänstbolagen här i nejden är ganska små och det är onödigt att vi alla försöker lösa våra problem ensamma på varsitt håll. Ett ökat samarbete leder till att det blir lättare att ta kontakt med grannbolagen, även gällande små saker, då de också tampas med samma utmaningar som vi. En ökad diskussion leder till att allas kunskaper ökar, vi är ju inte konkurrenter utan snarare kollegor, fortsätter Forsström.

För tillfället är en nationell reform inom vattentjänster aktuell och Forsström ser fram emot att det klarnar vad den innebär.

Högutbildade behövs i den kommunala sektorn

Forsström trivs väldigt bra med sitt jobb och rekommenderar högutbildade att söka sig till den kommunala sektorn

-I dagsläget verkar det inte som om det är väldigt attraktiv att arbeta som kommunalanställd, men jag hoppas att fler högutbildade ska hitta hit och ge livet som kommunalare en chans, avslutar Forsström.

Liknande nyheter

09.12.2022

Thomas Mård fortsätter som DIFFs ordförande

11.11.2022

Läroverksingenjörer klagar på att deras examina ogiltigförklarats

08.03.2022

Kvinnan som siktar på både jämställdhet och lika behandling