Kan vi skydda vår Nordiska modell?

I Norden är vi som fackförbund kända för att ha en stark närvaro med intressebevakning på arbetsplatserna. Många ute i världen avundas vårt inflytande. Samtidigt spelar vi en stor roll i samhället. Men även om detta varit ett faktum för oss i Norden, så ser framförallt utländska ägare eller potentiella uppköpare inte det positiva inflytandet som nödvändigtvis något positivt, utan rent av kontroversiellt, kanske till och med kostsamt och utmanande för affärerna.

Sveriges Ingenjörer har gjort ett PM i frågan eftersom de ser att EU vill starkt påverka oss att harmonisera vår nordiska modell med de övriga europeiska länderna när det gäller arbetslagstiftning. I det övriga Europa har man inte samma kultur av att komma överens arbetstagare och arbetsgivare emellan.

I detta PM från Sveriges Ingenjörer påpekas det positiva i samarbetet mellan ledning och arbetstagare. Man anser att det skapar en bra anda för innovation, bra produktivitet och sämja på arbetsmarknaden. Men vi måste jobba ännu hårdare för att få andra att inse detta och komma framåt.

 

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!