TekNatur/Fysiktävlingen är avgjord

TekNatur/Fysiktävlingen, där priset består av en resa till CERN / München, arrangerades den 15.5.2019 för 18:e gången.

Sammanlagt deltog 165 elever från 21 finlandssvenska gymnasier i TekNatur/Fysiktävlingen.

Vinnarna (5 stycken) kommer från följande skolor:

Fredrik Shaw, Ekenäs gymnasium
Robin Wideman, Katedralskolan i Åbo
Aron Frantzen, Katedralskolan i Åbo
Amanda Rösgren, Vasa Övningsskola
Isabella Vilos, Gymnasiet Lärkan, Helsingfors

Därtill lottades även två vinstresor ut bland deltagarna i tävlingen. Lotten föll på Filippa Sandberg och Mette Malka från Vasa Övningsskola. Resan företas under hösten 2019 eller våren 2020.

Vi gratulerar vinnarna!

Om TekNatur

TekNatur är en tävling som arrangeras i de finlandssvenska högstadierna och gymnasierna med syfte att höja intresset för naturvetenskap och teknik bland skoleleverna. Tävlingen består av tre olika grenar:

  • TekNatur/Sjukampen, en tävling för sjundeklasser
  • TekNatur/Projekt, en projekttävling för åk 7-9 och gymnasiet
  • TekNatur/Fysiktävling för gymnasier

Finaltävlingarna i TekNatur/Sjukampen, och TekNatur/Projekt, arrangeras den 31.1-1.2.2020 på yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Läs mera här

Arrangörerna för TekNatur är Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, Tekniska Föreningen i Finland, Fysikersamfundet i Finland, DIFF –Ingenjörerna i Finland rf samt yrkeshögskolan Arcada.

Liknande nyheter

11.11.2022

Läroverksingenjörer klagar på att deras examina ogiltigförklarats

14.10.2022

Förhandlingarna om löner har avslutats, kollektivavtalsförhandlingar inleds

23.09.2021

Vi vill lära känna våra medlemmar bättre!