IAET blir KOKO 1.4.2019

IAET-kassan är snart Kassan för högt utbildade KOKO.

50 år och inte för intet. IAET-kassan, som grundades år 1969, har gått en lång väg. Under fem decenniers tid har mycket förändrats såväl i världen som i kassans verksamhet, men en sak är sig lik.

Vi tror fortfarande att Finland hålls livskraftigt och utvecklas endast med hjälp av högutbildade individer. Därför har vi alltid varit och kommer även fortsatt att vara framför allt ett stöd och en trygghet för högutbildade.

Vårt 50-årsjubileum till ära vill vi nu stärka vår unika hedersuppgift i samhället genom att uppdatera oss. Därför kallar vi oss från början av april för Kassan för högt utbildade KOKO. Utöver nytt namn har kassan även fått en ny grafisk profil, som syns även i denna artikel.

Låt oss ännu konstatera att kassans grunduppgift förblir densamma, trots att vi byter namn och utseende. Under eventuell arbetslöshet eller permittering betalar vi lagstadgad inkomstrelaterad dagpenning till våra medlemmar, alterneringsersättning under alterneringsledighet och rörlighetsunderstöd för att ersätta kostnader för arbetsresor.

Därtill gör vi tillsammans med fackförbunden Finland till en bättre plats för alla högutbildade. Kassans nya namn och grafiska profil lanseras 1.4.2019. Tills dess får du lugnt använda vårt nuvarande namn.
Namnbytet orsakar inga ändringar i våra medlemmars förmåns- eller medlemsfrågor.

Källa: IAET

Liknande nyheter

01.02.2019

Förändringar i arbetsskyddet för personer som arbetar i familjeföretag

01.02.2019

Övergå till smidig e-faktura och bestäm själv i hur många rater du betalar din medlemsavgift

01.02.2019

Det ekonomiska läget syns i lönerna för dem som byter arbetsplats