Ingenjörer rockade på PE-återträff

Sedan början av 90-talet har Yrkeshögskolan Novia (Svenska yrkeshögskolan) utbildat ingenjörer i produktionsekonomi vid sin enhet i Vasa. En av de som varit med från början och satt sin prägel på utbildningen är Stefan Granqvist. Han var även en av dem som kläckte idén om att ordna en återträff för alla som gått utbildningen sedan starten.

Fredagen 17.8 var det dags och över 100 ingenjörer i produktionsekonomi, utbildade i Vasa, samlades vid Åminne folkpark för att träffa gamla studiekompisar och knyta nya kontakter.

Tillställningen inleddes med välkomsttal av Stefan Granqvist samt enhetschef Tony Pellfolk och följdes upp av en hälsning från DIFF, framförd av organisatör Viktor Kock. Feststämningen var på topp och alla betonade utbildningens betydelse för det blomstrande näringslivet i Österbotten. I välkomsttalen tog talarna ändå även upp utmaningar som utbildningen och ingenjörerna står inför. Pellfolk lyfte fram Novias utmaningar med finansieringen då den sänkts med 30 procent under de senaste åren. Kock uttryckte å sin sida en oro över förslaget till en ny arbetstidslag som inte skulle omfatta experter och chefer på mellannivå.

Efter välkomsttalen flyttades fokus till huvudpersonerna på återträffen, de som studerat produktionsekonomi. Årsvis presenterades de och alla fick dela med sig av minnen från utbildningen och studielivet samt ge färdkost åt Novia om hur utbildningen kunde utvecklas. Förbättringsförslagen lyste dock med sin frånvaro och alla verkade nöjda med upplägget även om det konstaterades att man som ingenjör i produktionsekonomi egentligen inte är expert på något område. Anekdoterna om studielivet och utbildningen haglade dock tätt, allt från behovet av att ha kompass med på tisdagskvällarna till citat av lärarna. ”Det man förlorar på gungorna, vinner man på karusellerna” var ett uttryck som tydligen fastnat hos de flesta.

I samband med de personliga presentationerna kunde deltagarna lätt konstatera den starka kopplingen mellan Wärtsilä och utbildningen i produktionsekonomi. En av deltagarna konstaterade att tillställningen kunde ses som en firmafest. Självklart var det en överdrift men kopplingen är onekligen stark vilket absolut inte skall ses som en nackdel. Tillgången till kompetent arbetskraft har säkert haft betydelse för Wärtsiläs beslut att investera 200 miljoner i ett nytt teknologicentrum på Vasklot i Vasa.

Senare under kvällen avnjöt gästerna en trerätters middag och för underhållningen stod bandet Ben Dover som under ett par rocklåtar förstärktes av Stefan ”Mr. Produktionsekonomi” Granqvist på bas. Återträffen fortsatte in på småtimmarna och uppskattades av deltagarna som fick möjlighet att återuppliva gamla nätverk samt skapa nya under kvällen. ”Produktionsekonomi är yes, yes, yes!” återkom under flera talturer vid Åminne. DIFF säger ”Återträffar är yes, yes, yes!” och tar sikte på höstens alumnkväll på Arcada och på ytterligare återträffar i samarbete med Novia.

På samma sätt som återträffarna vill DIFF fungera som en plattform för svenskspråkiga ingenjörer i Finland, dagens ingenjörer förbättrar Finland tillsammans.

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!