NordIng 2018

Varje år träffar de nordiska ingenjörsorganisationerna varandra, denna gång i Åbo. Representanterna var NITO och Tekna från Norge, IDA från Danmark, Sveriges Ingenjörer, VFI från Island och fyra av de sex ingenjörsorganisationerna i Finland, TEK, Insinööriliitto, TFiF och DIFF – Ingenjörerna i Finland.

Tillsammans representerar dessa nordiska organisationer ca 580.000 ingenjörer, av vilka 420.000 är aktiva medlemmar, alltså inte studerande eller i pension. I de övriga nordiska länderna växer antalet medlemmar emedan man i Finland inte har lyckats med detta. En av orsakerna är att det i Finland finns en arbetslöshet bland ingenjörer, idag ca 7000, som kanske påverkar. Dessutom har man särskilt i Danmark ett skriande behov av ingenjörer där man har arbetstillfällen för flera tusen ingenjörer.

Vi besökte bl.a Åbo akademi, där rektor Mikko Hupa berättade om utmaningarna inom utbildningen i Finland. Samtidigt hörde vi hur man just i Åboland också behöver ingenjörer. Man förväntar sig att det saknas skeppsbyggare, men de är i minoritet. Det behövs verkligen ett brett kunnande, då nuvarande moderna kryssningsfartyg är mer som små städer med motsvarande utmaningar.

Vi var tillsammans i Nording väldigt överens om att en livslång utbildning är något som bör få in i allas våra medvetanden. Det är inte bara vi ingenjörer som ständigt behöver förkovra oss, utan hela samhället bör vara vaket för att det enda som numera är konstant är förändring. Nording mötet efterlyser en bred samhällsdebatt i ärendet och man bör redan i grundskolan förbereda de unga eleverna på att ständigt vara beredda på vidare utbildning och förkovran.

I övrigt slog det mig starkt att medan man i Sverige, Danmark och Island har en gemensam intresseorganisation för ingenjörer, så har vi i Finland inte mindre än sex dylika. Frågan är om det är förnuftigt och hållbart, särskilt om man vill ha en styrka i att kunna påverka på samhällelig nivå. Vi bör även inom DIFF – Ingenjörerna i Finland ta oss en tankeställare.
Jag kommer inom kort presentera en sammanställning av data och mer information från mötet. Tack för  förtroendet att få representera DIFF på detta möte, i min födelsestad.

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!