Nya avtal för datakommunikations- och IKT-branschen

YTNs styrelse godkände idag förslagen till nya kollektivavtal inom datakommunikations och IKT-branschen. Båda avtalen innebär en löneutveckling på 3,3 procent under den kommande tvåårsperioden och kiky-timmarna slopas. Avtalen möjliggör en förlängning av arbetstiden med 16 timmar per år genom lokala avtal. Det måste ändå finnas goda motiveringar till arbetstidsförlängningen och den skall ersättas med grundlön för tiden.

Enligt Jyrki Kopperi, ordförande för Datakommunikationsbranschen, kan avtalen ses som en avvärjningsseger. Förslagen till försämringar i kollektivavtalen var lång men nu lyckades man ändå få till några viktiga punkter. Exempelvis har man i fortsättningen rätt att stanna hemma för att vårda sjukt barn då partnern studerar för en examen. Tidigare var detta inte möjligt.

Liknande nyheter

17.06.2020

Förhandlingsomgången 2019 – 2020 nästan avslutad

04.06.2020

DIFF premierade examensarbeten skrivna på god svenska

02.06.2020

Kommunsektorn och Avainta har fått kollektivavtal