Nya avtal för datakommunikations- och IKT-branschen

YTNs styrelse godkände idag förslagen till nya kollektivavtal inom datakommunikations och IKT-branschen. Båda avtalen innebär en löneutveckling på 3,3 procent under den kommande tvåårsperioden och kiky-timmarna slopas. Avtalen möjliggör en förlängning av arbetstiden med 16 timmar per år genom lokala avtal. Det måste ändå finnas goda motiveringar till arbetstidsförlängningen och den skall ersättas med grundlön för tiden.

Enligt Jyrki Kopperi, ordförande för Datakommunikationsbranschen, kan avtalen ses som en avvärjningsseger. Förslagen till försämringar i kollektivavtalen var lång men nu lyckades man ändå få till några viktiga punkter. Exempelvis har man i fortsättningen rätt att stanna hemma för att vårda sjukt barn då partnern studerar för en examen. Tidigare var detta inte möjligt.

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen