Övertidsförbud inom energibranschen

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan De Högre Tjänstemännen (YTN) och Energiindustrin fortsätter. Energiindustrin vill behålla kiky-timmarna och binder löneuppgörelsen till dem. De vill även se en rad försämringar ur YTNs perspektiv gällande rätten att bestämma över arbetstiden. Arbetsgivaren skulle enligt förslaget ha större direkt bestämmanderätt över bland annat övertid och flextid.

YTNs styrelse beslöt på sitt möte 29 januari att utlysa övertidsförbud samt förbud mot arbetsresor under fritiden inom energibranschen från den 1 februari. Förbudet är i kraft tills man har fått ett nytt kollektivavtal för branschen. Det gamla avtalet tog slut 31.1 så för tillfället är branschen i avtalslöst tillstånd.

YTN har sänt ut information om stridsåtgärden till medlemmar inom branschen. På YTNs sida om förhandlingarna finns också informationen. Frågor om stridsåtgärden kan riktas till DIFF eller direkt till de som har ansvar för branschen inom YTN. Förtroendemännen på det egna företaget finns också till din hjälp. Genom att se till att uppgifterna om din arbetsplats är uppdaterade i DIFFs register får du relevant information.

YTNs telefondejour betjänar vardagar klockan 9-15. Du kan också sända frågor till lakko@ytn.fi.

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!