Pardia fusioneras med Pro

Pro, tjänstemannaförbundet som huvudsakligen haft sina medlemmar på den privata sidan, får nu medlemmar från den statliga sektorn. Pardia, som representerar statens löntagare, föreslås bli en del av Pro på deras styrelsemöte den 15 november, 2018.

Storlek ger styrka.

Enligt Pardias ordförande Niko Simola var en avgörande faktor det att flera andra arbetarorganisationer likväl som arbetsgivarorganisationer går mot större enheter.

– FFC (SAK) fick Industrifacket och på arbetsgivarsidan fick man Palta

Simola tror att inom en större enhet så kan statens löntagare få en bättre intressebevakning.

– Vi får ett större inflytande och mer resurser att verka. Man kan bättre förverkliga medlemsförmåner och -tjänster.

Pardias personal flyttas över till Pro.

– I fortsättningen kan vi betjäna vår medlemskår bättre. En ny fördel är Pros nätverk av regionala kontor, något som Pardia inte haft. Man har regionala kontor på nio orter, vilket gör att vi kommer närmare våra medlemmar runt om i Finland.

Läs Pardias nyhetsbrev på finska här.

 

Liknande nyheter

11.12.2020

Viktor Kock vald till verksamhetsledare för DIFF

13.10.2020

Heini Oikkonen-Kerman har valts till ny chef på Tekniska museet

19.08.2020

AKAVAs ordförandeval