Premiering av svenskspråkiga examensarbeten inom teknik

Inom Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) och DIFF – Ingenjörerna i Finland verkar en gemensam intressegrupp för teknisk svenska. Syftet med intressegruppens arbete är att stimulera och uppmana samtliga studeranden inom tekniska ämnen till att uttrycka sig och skriva rapporter och avhandlingar på en god och läsvärd svenska.

Gruppen fungerar på frivillig basis och bistår även Tekniska museet i Helsingfors med svenska översättningar och textgranskningar.
TFiF och DIFF premierar för sextonde gången författare av förtjänta examensarbeten skrivna på svenska. Arbetena skall gälla tekniska ämnen vid tekniska högskolor, universitet och yrkeshögskolor i Finland och vara godkända under år 2018.

För högskole- och universitetsarbeten premieras två kategorier, kandidatarbeten och diplomarbeten, och för yrkeshögskolor examensarbeten.

Detta år har intressegruppen för teknisk svenska beslutat att premiera följande arbeten för välskriven teknisk svenska:

Diplomarbete:
Emma Nynäs, Åbo Akademi, Institutionen för oorganisk kemi; ”Termisk konversion och behandling av plastrester från biogasanläggningar”. 700 euro.

Kandidatarbete:
Johan Lundqvist, Åbo Akademi, Institutionen för Anläggnings- och systemteknik; ”Partikelsegregering av enzymer i djurfoder”. 300 euro.
Aurelia Aminoff, Aalto-universitetet, energi- och miljöteknik; ”Miljökonsekvenser av termisk solkraft”. 300 euro.

Yrkeshögskolearbete:
Martin Salonen, Yrkeshögskolan Arcada; ”Effektiv logghantering och monitorering av IT infrastruktur med Elastic stack”. 500 euro.

Intressegruppen tackar alla som har skickat in arbeten för bedömning.

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!