Regeringsprogram med positiva element men även frågetecken

Måndagen 3.6 presenterades det regeringsprogram som SDP, Centern, De Gröna, Vänsterförbundet och SFP har förhandlat fram. DIFF förhåller sig försiktigt positivt till programmet även om det innehåller vissa frågetecken, speciellt när det gäller finansieringen. Satsningarna i programmet skall långt finansieras genom att höja sysselsättningsgraden till 75 procent. Med tanke på att sysselsättningsgraden i vårt västra grannland är över 80 procent borde detta inte vara omöjligt men å andra sidan finns det tecken på att den ekonomiska tillväxten nu stannar av vilket gör det utmanande att nå målsättningen. På längre sikt måste sysselsättningsgraden i Finland upp till 80 procent om vi skall kunna finansiera välfärdssamhället.

DIFF anser att det ur intressebevakningsperspektiv är positivt att 23 sidor av programmet berör förtroende och jämlikhet på arbetsmarknaden. Hela regeringsprogrammet finns att läsa här. Akavas analys av programmet kan du läsa här.

Några punkter som DIFF anser speciellt viktiga:

  • Den kritiserade ”aktiveringsmodellen” ersätts med individuella sysselsättningsplaner.
  • Läroplikten förlängs vilket innebär att andra stadiets utbildning blir avgiftsfri. På lång sikt är det viktigt för att höja sysselsättningsgraden.
  • En reform av föräldraledigheterna genomförs i samarbete med arbetsmarknadsparterna. Utgångspunkten för reformen är att föräldrarna har en lika stor kvoterad del. I kommande kollektivavtalsförhandlingar ser DIFF det som naturligt att arbeta för att också papporna får en tre månaders period med full lön, på samma sätt som mammor redan har i flera kollektivavtal.
  • Yrkeshögskolornas grundfinansiering höjs med 20 miljoner euro.

Regeringsprogrammet innehåller även en ambitiös målsättning om att Finland skall vara koldioxidneutralt 2035. Det är utmanande att uppnå målsättningen och här kommer framförallt ingenjörskåren att ha en avgörande roll. Er kunskap kan skapa de innovationer som krävs för att uppnå målet. Dagens ingenjörer förbättrar inte bara Finland utan hela världen.

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!