Regeringen föreslår tillfälliga förändringar i arbetslagstiftningen

På grund av att coronaviruset snabbt har försämrat förutsättningarna i många branscher har regeringen gjort en proposition till riksdagen om tillfälliga förändringar i arbetslagstiftningen. Förändringarna berör den privata sektorn och träder sannolikt i kraft 1.4.2020 och gäller fram 30.6.2020

De viktigaste förändringarna i arbetsavtalslagen och lagen om samarbete inom företag är följande:

-Permitteringsvarseln förkortas från nuvarande 14 dagar till 5 dagar

-Samarbetsförhandlingarna för permittering förkortas från nuvarande 14 dagar till 5 dagar

-Anställda med tidsbundna kontrakt kan permitteras enligt samma förutsättningar som tillsvidareanställda

-Ett arbetsförhållande kan avbrytas under prövotiden av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl

Förändringarna gäller permitteringar, inte uppsägningar eller förkortad arbetstid. Enligt gällande lagstiftning kan man i kollektivavtalen avtala annorlunda gällande permitteringsvarsel, tider för samarbetsförhandlingar och tiden för återanställning. Arbetsmarknadens centralorganisationer rekommenderar att man inför motsvarande förändringar i kollektivavtalen för privata sektorn i protokollsanteckningar. YTN har redan godkänt motsvarande förändringar i högre tjänstemännens kollektivavtal.

Skyldigheten att återanställa uppsagda anställda förlängs under samma period till 9 månader. Detta gäller anställda som sagts upp under perioden för den tillfälliga lagstiftningen.

Regeringen föreslår även tillfälliga förändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Under perioden fram till 31 juli föreslås att begränsningarna för studerande och företagare att ta del av arbetslöshetsskyddet inte tillämpas ifall de permitteras. Permitteringen skulle i sig vara grund för det arbetsmarknadspolitiska utlåtandet under denna period. Detta skulle tillämpas på alla permitteringar som påbörjats 13.3.2020 eller senare under perioden. Ifall permitteringen fortsätter även efter 31.7 skulle ett arbetsmarknadspolitiskt utlåtande krävas.

Förändringarna skall ännu godkännas av riksdagen.

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!