Nyland stängs 27 mars – 19 april

Fredagen den 27 mars införde regeringen en gräns mellan Nyland och det övriga Finland fram till den 19 april. En resebegränsning innebär en betydande inskränkning av grundlagens paragraf 9 som gäller rörelsefrihet. För att kunna inskränka rörelsefriheten krävs vägande skäl. Grundlagsutskottet har behandlat ärendet och gett ett utlåtande till riksdagens plenum som sent på kvällen den 23 mars godkände förordningen. Syftet är att minska risken för smitta och bromsa upp spridningen av epidemin från Nyland till andra delar av Finland.

Under följande omständigheter får man resa till och från Nyland:

  • Invånarna i Nyland ska hålla sig inom landskapets område. Om man bor utanför Nyland släpps man inte in till Nyland.
  • Var och en har ändå rätt att återvända till sin hemort eller bostadsort.
  • Fritidsresor är förbjudna. Att resa till stugan räknas som fritidsresa. Statsminister Sanna Marin uppmanade också alla som redan har åkt till stugan att åka hem.
  • Godstrafiken hindras inte.
  • Man får fortfarande röra sig inom Nyland.
  • Det är tillåtet att röra sig i myndighetsverksamhet samt för att utöva arbete, näringsverksamhet eller förtroendeuppdrag eller för att fullgöra en lagstadgad skyldighet.
  • Rätten att röra sig begränsas inte heller om det finns vägande personliga skäl till det, till exempel om en nära anhörig dött. Föräldrar har också rätt att umgås med sina barn. Man får alltså föra sitt barn över gränsen om den ena föräldern bor utanför Nyland eller vice versa.
  • Polisen övervakar att begränsningarna följs. Bryter man mot reglerna kan man dömas till böter. Man ska redogöra för polisen varför man reser in till eller ut från Nyland om polisen ber en göra det.
  • Information om begränsningarna och de praktiska konsekvenserna kommer att ges på stationer och terminaler för buss-, tåg-, metro- och spårtrafiken och på info-skärmar och i meddelanden i tåg och bussar. Informationen ska också finnas tillgänglig i Nylands grannkommuner och på centrala trafikplatserna på andra orter som är viktiga med tanke pendling över landskapsgränserna.

Källa: Statsrådets kommunikationsavdelning, regeringens presskonferens, svenska.yle.fi

Bilden från svenska.yle.fi

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!