Tätare samarbete mellan de finlandssvenska yrkeshögskolorna

Nu är det möjligt för studerande vid Novia och Arcada att välja kurser ur den andra högskolans kursutbud. Du kan läsa artikeln i Vasabladet här. Följande text är tagen från Hbl:

– Novia och Arcada har redan flera år samarbetat kring högre YH-utbildning inom social- och hälsovård. Nu tar vi nästa steg genom att systematisera samarbetet och utvidga det till att också omfatta teknik, företagsekonomi samt social- och hälsovård på Bachelornivå, säger Novias rektor Örjan Andersson i ett pressmeddelande.

Enligt Arcadas rektor Mona Forsskåhl ger samarbetet de studerande möjlighet att bredda sina nätverk och profilera sina examina på intressanta sätt. Det mest omfattande samarbetet sker inom teknikutbildningarna där kurserna undervisas som så kallade hybridkurser. Undervisningen sker i realtid via videolänk från respektive högskola.

Arcada erbjuder Novias blivande byggnadsingenjörer ett omfattande paket kurser inom ventilation, inomhusklimat och energidiagnos, medan Novia erbjuder kurser inom byggnadsfysik, byggnadsteknik och byggnadsstatik. I företagsekonomi erbjuder Novia kurser i ekonomistyrning och turism, medan Arcada står till tjänst med investering och ledarskap. Inom social- och hälsovård erbjuder Novia kurser inom social- och hälsoekonomisk styrning, medan Arcada erbjuder e-hälsa.

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!