Politiska strejker den 3 oktober

Flera fackförbund har meddelat att de på onsdagen den 3 oktober kommer att göra en politisk åsiktsyttring för att emotsätta sig regeringens förslag till en förändring i arbetskraftslagen. Förändringen skulle enligt regeringen innebära att företag med färre än 20 anställda skulle lättare kunna avskeda personal med hänvisning till personliga skäl. Vissa förbund har vidtagit andra åtgärder såsom övertidsförbud.

De högre tjänstemännen YTN rf. (Akavas förhandlingsorgan på den privata sektorn) anser att lagförslaget är dåligt och förutsätter att man avslutar lagberedningen. Redan förra vecka skrev vår ordförande Agneta Skogster-Järvi om denna fråga i ledaren för Gula Bladet. Läs artikeln här:

Aktuella intressebevakningsfrågor

Varken YTN eller DIFF – Ingenjörerna i Finland rf. kommer, i alla fall för tillfället, inte att inleda några fackliga åtgärder.

Politiska stridsåtgärder är lagliga, men var och en bestämmer i sista hand själv om man vill gå med i en åsiktsyttring eller inte. Arbetsgivaren kan inte förhindra ett deltagande. Under tiden som åsiktsyttringen pågår så jobbar de högre tjänstemännen med sina egna normala tjänster.

Liknande nyheter

11.12.2020

Viktor Kock vald till verksamhetsledare för DIFF

13.10.2020

Heini Oikkonen-Kerman har valts till ny chef på Tekniska museet

19.08.2020

AKAVAs ordförandeval