Thomas Mård ny ordförande för DIFF – Ingenjörerna i Finland

DIFF – Ingenjörerna i Finland utsåg på sitt valmöte på tisdagskvällen Thomas Mård till ordförande för förbundet under åren 2021-2022. Mård valdes enhälligt till ordförande och efterträder Agneta Skogster-Järvi som suttit på posten sedan våren 2018. 

–  Jag är tacksam över förtroendet att få leda Akavas enda svenskspråkiga förbund. Tillsammans med styrelsen fortsätter jag jobba för att DIFF skall vara ett självklart val för svenskspråkiga och tvåspråkiga ingenjörer i Finland, kommenterar Mård. 

Thomas Mård fick sin ingenjörsexamen i elektroteknik från Yrkeshögskolan Novia 2008 och 2015 tog han en högre yrkeshögskoleexamen i teknologibaserat ledarskap från samma yrkeshögskola vid sidan av jobbet på Wärtsilä i Vasa. Att underlätta livslångt lärande är också en av de saker som Mård lyfter fram som en av arbetsmarknadsparternas viktigaste frågor. 

– Dagens arbetsliv kräver att man ständigt uppdaterar sin kompetens. Vi måste hela tiden jobba för att man smidigare kan fortbilda sig oberoende om man är i ett arbetsförhållande eller är arbetslös, konstaterar Mård. 

För ingenjörer har förändringen i arbetslivet enligt Mård varit stor de senaste 20 åren och intressebevakningen har blivit allt viktigare. I arbetslivet har Mård på nära håll upplevt otaliga samarbetsförhandlingar. De har blivit en naturlig del av vardagen och därför ser han att medlemskap i ett förbund borde vara en självklar sak när man går ut i arbetslivet. 

– Tidigare hade ingenjörer en starkare ställning på arbetsmarknaden och kunde själv påverka sina anställningsvillkor i hög grad. Visst kan man fortfarande det men kollektivavtal som lägger en lägstanivå har blivit allt viktigare för att skapa jämnvikt vid förhandlingar om arbetsavtalens villkor, menar Mård.

– I takt med denna förändring har även DIFFs roll förändrats. Den traditionella rollen som ett nätverk för finlandssvenska ingenjörer och evenemangsarrangör har kompletterats med en allt aktivare intressebevakning.

– Den här utvecklingen kommer att fortsätta och DIFF skall inte heller vara rädd för att sticka ut hakan i arbetsmarknadsfrågor. 

Ett exempel som Thomas Mård tar upp är DIFFs målsättning om att i kollektivavtalen få in att pappor har rätt till full lön under faderskapsledighet i tre månader liksom mammor har under moderskapsledighet. 

– Det här är en fråga om jämställdhet och borde vara självklart. Vi hoppas få in detta åtminstone i något kollektivavtal under nästa förhandlingsrunda.  

 

På valmötet valdes Harriet Katajisto från Esbo till ny andra viceordförande för 2021-2022. Som viceordförande fortsätter Johnny Lindström från Åland vars mandat sträcker sig till slutet av 2021.  

Till styrelseledamöter 2021-2022 valdes Simon Lintu och Agneta Skogster-Järvi. Antti Suvilehto, Britt Wilander, Christoffer Herala och Christian Ekblad har från tidigare mandat som sträcker sig till slutet av 2021. 

Valmötet fastslog att medlemsavgiften förblir oförändrad för 2021.

 

Under valmötet tilldelades förtjänsttecken i guld Peter Lytz 

Förtjänsttecken i silver tilldelades Thomas Mård, Mikaela Pappila, Antti Suvilehto, Johnny Lindström samt Simon Lintu.

Förtjänsttecken i brons tilldelades Emil Granberg, Christian Ekblad samt Ivar Gullström. 

 

Styrelsen och personalen tackar för ett aktivt deltagande i valmötet

 

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

24.11.2023

DIFFs styrelse för 2024 är vald

23.11.2021

Agneta Skogster-Järvi premierades med förtjänsttecken i guld i samband med valmötet