Om du blir arbetslös eller permitterad

Här har vi samlat vanliga frågor och svar:

Jag har blivit permitterad eller arbetslös. Vad gör jag nu?

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första dagen då du är utan arbete eller är permitterad. Det gör du elektroniskt på https://www.te-palvelut.fi/te/sv/.  Du anses vara arbetslös först från och med den dag du anmäler dig som arbetssökande. Dagpenning kan enbart betalas ut och självrisktiden börja löpa när den som är utan arbete är anmäld som arbetssökande.

Medlem i KOKO?

Om du medlem i arbetslöshetskassan KOKO (tidigare IAET) skall ansökan om dagpenning inlämnas inom 3 månader från det datum du vill att ersättningen skall betalas ut. Ansökan skall göras i efterskott i perioder på en månad eller 4 veckor. Den första ansökan kan ändå skickas efter 2 veckor, på så sätt påskyndas behandlingen. Ansökan skall göras även för självrisktiden som motsvarar 5 hela arbetsdagar. Mer information om hur du ansöker om dagpenning från KOKO hittar du här: https://kokokassa.fi/sv/ansok-om-arbetsloshetsdagpenning/.

Inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan förutsätter att du uppfyller såväl medlemsvillkoret som arbetsvillkoret. Medlemsvillkoret är att du varit medlem i arbetslöshetskassan under minst 26 veckor. Vid byte av kassa räknas det gamla medlemskapet tillgodo förutsatt att bytet mellan kassorna sker inom 1 månad. Arbetsvillkoret måste ha uppfyllts under minst 26 veckor under en granskningsperiod på 28 månader. Granskningsperioden räknas bakåt från det datum då du anmälde dig som arbetslös hos arbets- och näringsbyrån. Arbetsvillkoret uppfylls under de veckor som arbetstiden varit minst 18 timmar, arbetet har utförts som anställd samt arbetet är försäkrat och lönen för heltidsarbete är minst enligt kollektivavtal.

Inte KOKO-medlem

Ifall du inte är medlem i en arbetslöshetskassa ska du ansöka om grunddagpenning från FPA. Fyll i ansökan från den första dagen av arbetslöshet men sänd in den först då självrisktiden har löpt ut. Mer information om hur du ansöker om grunddagpenning finns här: https://www.kela.fi/web/sv/snabbguide-for-arbetslosa

Stöd vid permittering eller arbetslöshet

Att bli arbetslös eller permitterad kan vara tungt både ekonomiskt och psykiskt. Den ekonomiska biten underlättas av ett medlemskap i arbetslöshetskassan. Även om ansökningar om dagpenning skall riktas direkt till arbetslöshetskassan eller FPA hjälper personalen på DIFF naturligtvis till ifall det finns frågor.

Ifall det finns oklarheter kring uppsägningen får man som medlem med arbetstrygghetstjänster även juridisk rådgivning. Som inloggad har du tillgång till en arbetsplatsbörs med lediga jobb och via karriärtjänsten har du möjlighet till hjälp med t.ex. CV och arbetsplatsansökningar.

Liknande nyheter

14.12.2023

Planerade reformen av arbetslöshetsunderstödet slår hårt mot nyutexaminerade och äldre arbetslösa

14.12.2022

Ansök om omställningsskydd om du har fyllt 55 år och blivit uppsagd 1.1.2023 eller senare

20.04.2022

Avtal om uppsägning