Valmöte 24.11.20 kl. 17

Diff – Ingenjörerna i Finland sammankallas till valmöte
tisdagen den 24.11.2020 klockan 17.00 via online-möte. 

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föredragningslista och mötesmaterial publiceras på webbsidan diff.fi. Du hittar alla mötesdokument här. 

Under mötet behandlar vi bl.a. nästa års styrelse, verksamhetsplanen för 2021 och budgeten. Alla medlemmar i DIFF har rätt att delta i mötet. Anmäl till mötet här.

Pga COVID-19 hålls valmötet online. Ifall du behöver stöd eller hjälp för att delta i mötet kan du kontakta kansliet.

Välkommen med!

Liknande nyheter

12.05.2021

Den nya tjänsten kestavakoti.fi hjälper bostadsköpare och bostadsägare att undersöka bostadens miljöhållbarhet

29.04.2021

Piffa till Första maj med bingo och sångblad

03.03.2021

Tack för ditt bidrag till Luciainsamlingen