Förbundsmötets dokument

Valmöte 2022:

Protokoll valmöte 2022

Valmöteshandlingar_2022

Bilaga 5_valkommitténs förslag

DIFF strategi UTKAST_valmöte

Tidigare möteshandlingar:

Årsmöte 2022:

Protokoll DIFFs årsmöte 2022 

Årsmöteshandlingar 2022 (inkl. bilagor)

Valmöte 2021:

Protokoll DIFFs valmöte 2021
Valmöteshandlingar 2021 – uppdaterade (inklusive bilagor)

Årsmöte 2021
Årsmöteshandlingar 2021 – godkända

Observera att bokslutet har undertecknats elektroniskt av alla styrelsemedlemmar, revisor och verksamhetsgranskare.


Valmöte 2020

Valmöteshandlingar 2020 (inkl. bilagor)

Årsmötes 2020

DIFF Årsmöteshandlingar och Verksamhetsberättelse för år 2019
Diff-bokslut-2019-1
Diff revisionsberättelse 2019
DIFFs redovisningsgranskning 2019

Årsmötesprotokoll DIFF 2020

Observera att på grund av rådande omständigheter har bokslutet för år 2019 undertecknats elektroniskt av alla styrelsemedlemmar och revisor. Vid tillfälle undertecknas bokslutet på sedvanligt sätt.

Nyheter

08.03.2023

Studie om tillhörighet inom den tekniska branschen får goda betyg

17.02.2023

Nytt kollektivavtal för planerings- och konsultbranschen

14.02.2023

Strejkerna avblåsta – nytt kollektivavtal för teknologibranschen

15.02.2023

Thomas Mård: Ett stort steg för jämställdheten!

08.02.2023

Medlingsbudet från riksförlikningsmannen förkastades av YTN

03.02.2023

Ansökan om strejkbidrag öppen