Förbundsmötets dokument

Valmöte 2022:

Valmöteshandlingar_2022

Bilaga 5_valkommitténs förslag

DIFF strategi UTKAST_valmöte

Tidigare möteshandlingar:

Årsmöte 2022:

Protokoll DIFFs årsmöte 2022 

Årsmöteshandlingar 2022 (inkl. bilagor)

Valmöte 2021:

Protokoll DIFFs valmöte 2021
Valmöteshandlingar 2021 – uppdaterade (inklusive bilagor)

Årsmöte 2021
Årsmöteshandlingar 2021 – godkända

Observera att bokslutet har undertecknats elektroniskt av alla styrelsemedlemmar, revisor och verksamhetsgranskare.


Valmöte 2020

Valmöteshandlingar 2020 (inkl. bilagor)

Årsmötes 2020

DIFF Årsmöteshandlingar och Verksamhetsberättelse för år 2019
Diff-bokslut-2019-1
Diff revisionsberättelse 2019
DIFFs redovisningsgranskning 2019

Årsmötesprotokoll DIFF 2020

Observera att på grund av rådande omständigheter har bokslutet för år 2019 undertecknats elektroniskt av alla styrelsemedlemmar och revisor. Vid tillfälle undertecknas bokslutet på sedvanligt sätt.

Nyheter

02.12.2022

Avtalslöst tillstånd – förhandlingarna fortsätter

15.11.2022

Maria Löfgren är Akavas nya ordförande

11.11.2022

Läroverksingenjörer klagar på att deras examina ogiltigförklarats

10.11.2022

Novias ingenjörsutbildning utvidgar företagssamarbetet med de största byggbolagen i landet

14.10.2022

Förhandlingarna om löner har avslutats, kollektivavtalsförhandlingar inleds

06.10.2022

Stipendier 2022