Förbundsmötets dokument

Årsmöte 2024:
Årsmöteshandlingar 2024
DIFF Årsmöte 2024 Föredragningslista

Tidigare möteshandlingar:

Valmöte 2023:
Valmöteshandlingar 2023 (inkl. bilagor)
Protokoll valmöte 2023

Extra Förbundsmöte 19.6
DIFF Föredragningslista extra förbundsmöte 19.6.23
DIFF stadgar Ändringsförslag spårade
DIFF stadgar Motiveringar till stadgeändringsförslagen
DIFF extra förbundsmöte Bilaga § 8
Protokoll årsmöte 2023

Årsmöte 2023:
Årsmöteshandlingar_2023_webb
DIFF Årsmöte 2023 Föredragningslista

DIFF stadgar Ändringsförslag spårade
DIFF stadgar Motiveringar till stadgeändringsförslagen

Valmöte 2022:
Protokoll valmöte 2022
Valmöteshandlingar_2022
Bilaga 5_valkommitténs förslag
DIFF strategi UTKAST_valmöte

Årsmöte 2022:
Protokoll DIFFs årsmöte 2022
Årsmöteshandlingar 2022 (inkl. bilagor)

Valmöte 2021:
Protokoll DIFFs valmöte 2021
Valmöteshandlingar 2021 – uppdaterade (inklusive bilagor)

Årsmöte 2021
Årsmöteshandlingar 2021 – godkända

Observera att bokslutet har undertecknats elektroniskt av alla styrelsemedlemmar, revisor och verksamhetsgranskare.

Valmöte 2020

Valmöteshandlingar 2020 (inkl. bilagor)

Årsmötes 2020
DIFF Årsmöteshandlingar och Verksamhetsberättelse för år 2019
Diff-bokslut-2019-1
Diff revisionsberättelse 2019
DIFFs redovisningsgranskning 2019

Årsmötesprotokoll DIFF 2020

Observera att på grund av rådande omständigheter har bokslutet för år 2019 undertecknats elektroniskt av alla styrelsemedlemmar och revisor. Vid tillfälle undertecknas bokslutet på sedvanligt sätt.

Nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Tjänster via Insinööriliitto 2024

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024