Unga ser behov av kollektivavtal och förtroendemän

En klar majoritet av unga under 35 år vill behålla förtroendemännen på arbetsplatserna.

Enligt en undersökning gjord av Insinööriliitto och Tekniikan akateemiset TEK finner en klar majoritet av de unga medlemmarna att kollektivavtal behövs i Finland. Nästan 90 % av de som svarade på undersökningen ansåg att Finland behöver kollektivavtal. Endast 4% av medlemmarna som besvarade enkäten ansåg att det inte är viktigt. 

De unga tycker att fackförbundens främsta uppgift är att förbättra arbetsvillkoren. Man önskar att fler villkor bestäms i kollektivavtalen och arbetslagstiftningen framom lokala avtal.    

Oro över att arbetsgivarna dikterar villkoren 
Av de som svarade på undersökningen ansåg 74% att de inte är i en jämlik ställning med arbetsgivaren i förhandlingssituationer. 

– Gällande de flesta arbetsvillkor vill unga inte förhandla lokalt. De tycker att de inte att de har en jämlik förhandlingsposition eller att deras åsikter väger lika tungt som arbetsgivarens, säger Insinööriliitos ordförande Samu Salo

– Ifall man vill förhandla mera lokalt, är det viktigt att bygga strukturer som ger en mer jämlik förhandlingssituation i Finland. En sådan kultur har vi inte nu, fortsätter Salo

Det finns ett behov av förtroendemän
Behovet av förtroendemän och deras roll har blivit ett stridsäpple mellan parterna i diskussionen om lokala förhandlingar. I enkäten råder en stor samsyn bland de unga att förtroendemännen behövs nu och i framtiden. Endast fem procent ansåg att förtroendemän inte behövs. 

 
Många av de som besvarade enkäten har inte på det klara vilka villkor som förhandlar i kollektivavtalen och vilka som är nedskriva i arbetslagstiftningen. Exempelvis betald föräldraledighet och lön vid sjukledighet trodde en stor del av de svarande att bestäms i lagstiftningen när det i verkligheten är kollektivavtalen som bestämmer dem. Det man kände till bäst var att minimilönen och indexförhöjning av lönerna kommer från kollektivavtalen. 

– De unga har en stark tro på att arbetslivet kommer att utvecklas till det bättre. Nästan hälften tror att arbetsveckan kommer att förkortas under de kommande 20 åren, säger TEK arbetsmarknadschef och YTNs ordförande Teemu Hankamäki

Han vill poängtera att det är viktigt att ungdomar lär sig var villkoren bestäms och vilka organ som förhandlar om dem. Bara med den kunskapen kan man påverka framtiden. Fackförbunden representerar sina medlemmar i förhandlingarna om kollektivavtalen. Det är fast i medlemmarna hur framtiden ser ut och här spelar ungdomarna en nyckelroll, säger Hankamäki

Undersökningen genomfördes av Aula Research Oy under hösten 2020 på uppdrag av Insinööriliitto och Tekniikan akateemiset TEK. Totalt 1 148 medlemmar från båda fackförbunden i åldern 18—35 besvarade enkäten. 

Läs hela pressmeddelandet på  Insinöörilehtis sida.

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal