Viktor Kock tf. verksamhetsledare för DIFF

Viktor Kock har utsetts till tf. verksamhetsledare För DIFF-Ingenjörerna i Finland. Kock efterträder Kenneth Jönsson som trappar ner inför pensioneringen senare i år. Tidigare har Kock fungerat som medlemsansvarig samt ansvarat för intressebevakningen i DIFF.  Under hösten påbörjas rekryteringen av en ny verksamhetsledare.

-Det är ett stort förtroende att få leda verksamheten i Akavas enda svenskspråkiga förbund, konstaterar Kock från sitt hemmakontor i Österbotten.

Samtidigt som DIFF har en viktig roll som nätverk för finlandssvenska ingenjörer är det enligt Kock intressebevakningen som är fundamentet för verksamheten.

-Ingenjörernas intressebevakning blir hela tiden viktigare. På många företag utgör de den största personalgruppen. Gemensamma arbetsvillkor är nödvändiga för att undvika ”vilda västern” inom och mellan företag.

-Arbetsmarknadskurserna på yrkeshögskolorna är viktiga för att få ut information om hur arbetsmarknaden fungerar till de studerande fortsätter Kock.

Även om vinterns kollektivavtalsförhandlingar inom privata sektorn drog ut på tiden ser Kock dem som ett bevis på att det finländska avtalssamhället fungerar.

-Parterna stod långt från varandra men lyckades ändå nå en samsyn. Att förhandlingarna drog ut på tiden är synd men så blir det tyvärr om man går in i förhandlingarna med orimliga krav.

Bläcket hade knappt hunnit torka på kollektivavtalen innan åtgärderna för att begränsa spridningen av coronaviruset drastiskt förändrade läget på arbetsmarknaden.

-På under en vecka kunde parterna i kollektivavtalen tillfälligt förkorta tiden för att permittera. Att förändra lagstiftningen på samma sätt tog en månad. Under kriser visar avtalssamhället sin styrka.

Kock hoppas att man kommer ihåg denna flexibilitet före man kritiserar arbetsmarknadsparterna i framtiden. Samtidigt som han beklagar de omfattande permitteringarna ser han dem som ett betydligt bättre alternativ än att arbetsplatserna försvinner helt.

-Systemet med permitteringar är unikt för Finland. På kort varsel avslutas arbetsgivarens skyldighet att betala lön och på så sätt kan arbetsplatser räddas.

En konsekvens av vinterns och vårens turbulens är att medlemsansökningarna till fackförbunden har ökat vilket Kock välkomnar.

-En hög anslutningsgrad bland arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer gynnar alla parter.

Enligt DIFF är det viktigt att få kollektivavtal för högre tjänstemän i de branscher där avtal ännu saknas. Inför vinterns förhandlingar lyfte DIFF upp frågan om ersättning vid föräldraledigheter på förhandlingsbordet.

-Det är orimligt att pappor som tar ut föräldraledighet endast har rätt till lön i sex dagar då mammor har rätt till tre månader. Vi jobbar vidare för att rätta till det här under nästa avtalsrunda, avslutar Kock.

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!