KOKO-kassan informerar: Coronakrisen och förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

De tidsbegränsade ändringarna avseende självrisktiden, maximitiden och arbetsvillkoret trädde i kraft 15.4.

De tidsbegränsade ändringarna avseende självrisktiden, maximitiden och arbetsvillkoret för arbetslöshetsförsäkringen godkändes av riksdagen 9.4.2020. Lagen är i kraft 15.4.–6.7.2020.

Lagändringen gör det möjligt att betala arbetslöshetsersättning till arbetslösa och permitterade även under den fem dagar långa självrisktiden. Ändringen avser personer som har sin första självriskdag under 16.3.–6.7.2020.

Dagpenning som har betalats för permittering som började 16.3.2020 eller senare räknas under 16.3.–30.6.2020 inte in i maximitiden för dagpenning på 300–500 dagar. Maximitiden för andra personer som får arbetslöshetsdagpenning fortsätter dock att löpa som tidigare.

För att kunna få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning måste man uppfylla arbetsvillkoret och medlemskapsvillkoret. Nu räcker det med 13 kalenderveckor för att uppfylla arbetsvillkoret, om den sökande inte uppfyller det normala arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor. Arbete som räknas in i arbetsvillkoret måste ha utförts under minst en kalendervecka efter 1.3.2020 och den första utbetalningsdagen för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ska vara senast 3.7.2020. Medlemskapsvillkoret är i så fall 13 veckor.

Det halverade arbetsvillkoret gäller även för företagares familjemedlemmar som inte är delägare i företaget. Deras arbetsvillkor halveras från 52 kalenderveckor till 26 kalenderveckor. Även medlemskapsvillkoret halveras till 26 veckor.

Behöver den som permitterats eller blivit uppsagd ta hänsyn till ändringarna vid ansökan om förmåner?

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning sker på samma sätt som tidigare. Anmäl dig omgående i början av permitteringen eller arbetslösheten som arbetssökande i TE-byråns nättjänst. Du kan ansöka om dagpenning hos KOKO-kassan en vecka efter det att du blivit permitterad eller arbetslös.

Läs mera om arbetslöshetsförsäkringen på https://kokokassa.fi/sv/ eller kontakta DIFF kansli om du har frågor!

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen