Kommunsektorn och Avainta har fått kollektivavtal

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf (JUKO ry) har förhandlat nya kollektivavtal för kommunsektorn och Avainta. Avainta kollektivavtalet gäller ca 45 000 löntagare i företag nära kommunerna. Kommunsektorn berör över 420 000 löntagare. Båda avtalen gäller t.o.m. 28.2.2022.

Gemensamt för båda kollektivavtalen är att löneförhöjningarna motsvarar den allmänna linjen för övriga branscher. Lönerna stiger med 26 euro, eller minst 1,22% från augusti och i april kommer 1 % allmän löneförhöjning samt lokala tillägg som motsvarar 0,8 % av lönen.

De sk Kiky-timmarna stryks från båda avtalen, i Avainta från och med 17 augusti, och kommunsektorn 31 augusti. I Kommunsektorn ska det också bli mer flexibelt att byta ut semesterpengen mot ledig tid.

Ett annat framsteg är en arbetsgrupp som ska utreda frågor angående lönernas jämställdhet och löneutveckling inom den kommunala sektorn. Det bör bli en viktig början på att förverkliga målsättningen om ett löneprogram.

Liknande nyheter

23.09.2021

Vi vill lära känna våra medlemmar bättre!

11.12.2020

Viktor Kock vald till verksamhetsledare för DIFF

13.10.2020

Heini Oikkonen-Kerman har valts till ny chef på Tekniska museet