DIFF premierade examensarbeten skrivna på god svenska

DIFF – Ingenjörerna i Finland och TFiF premierar för sjuttonde gången författare av förtjänta examensarbeten skrivna på svenska. Arbetena skall gälla tekniska ämnen vid tekniska högskolor, universitet och yrkeshögskolor i Finland och vara godkända under år 2019. För högskolearbeten premieras två kategorier, kandidatarbeten och diplomarbeten, och för yrkeshögskolor examensarbeten.

Detta år har intressegruppen för teknisk svenska beslutat att premiera följande arbeten för välskriven teknisk svenska:

Yrkeshögskolearbete: Charlotta Solax; Högskolan på Åland, Informationsteknik; Datalogiskt tänkande i grundskolan: Kartläggning av de åländska grundskolornas förutsättningar för programmering i undervisningen”. 500 euro

Sebastian Alfthan tillsammans med Simon Wickström: Yrkeshögskolan Arcada, Energi- och miljöteknik; ”Rengöring, underhåll och uppföljning av ventilationssystem”. 300 euro (delas).

Diplomarbete: Mathias Björkman, Aalto-universitet, Högskolan för konst, design och arkitektur, Institutionen för arkitektur; Nötö Byhamn, en framtidsvision”. 700 Euro.

Kandidatarbete: Albert Rehnberg: Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper, Energi- och miljöteknik; ”Koldioxidutsläpp från biokraftverk som råmaterial”. 300 euro.
Anna Salminen: Aalto-universitetets högskola för kemiteknik, Bio- och kemiteknik; ”Produktion av Industriellt Spindelsilke”. 300 euro

Intressegruppen Teknisk svenska tackar alla som har skickat in arbeten för bedömning.
Avsikten med intressegruppens arbete är att stimulera och uppmana samtliga studeranden inom tekniska ämnen till att uttrycka sig och skriva rapporter och avhandlingar på en god och läsvärd svenska. Intressegruppen Teknisk svenska är en gemensam grupp för Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) och DIFF – Ingenjörerna i Finland. Gruppen fungerar på frivillig bas och bistår bland annat Tekniska museet i Helsingfors med svenska översättningar och textgranskningar.

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse