Förhandlingsomgången 2019 – 2020 nästan avslutad

Efter att den offentliga sektorns avtal ingicks är förhandlingsomgången nästan avslutad. Fortfarande står vissa enskilda kollektivavtal utan avslut men helheten är i praktiken klar.

Slutresultaten kan sammanfattas så att konkurrenskraftsavtalet jämte talkotimmarna togs bort men å andra sidan stärktes exportmodellen som arbetsgivarna eftersträvade. Löneförhöjningsnivån blev jämfört med läget före coronaviruset tydligt långt från vad man önskat men å andra sidan minskade de lokala potternas storlek jämfört med föregående omgång.

Till nyckelfrågorna under kommande omgångar hör hur vi organiserar oss, hurdan inspiration våra mål väcker samt handlingsberedskap som uppkommer därigenom.

Det förflutna och framför allt lösningarna som behövs i framtiden bedöms i höst inom alla avtalsbranscher.  Hösten 2021 förhandlar vi nämligen igen och situationen efter coronakrisen kommer säkert inte att vara särskilt lätt.

Jag och Jari Rauhamäki behandlade – eller åtminstone tangerade vi – för några veckor sedan den gångna förhandlingsomgången i podcasten Arkhimedeen sivupersoonat >

Fortsatta coronaförändringar

Arbetsmarknadscentralorganisationerna föreslog redan i mars för landets regering att de tidsbegränsade flexibla lösningarna i arbetslagstiftningen och förändringarna i utkomstskyddet för arbetslösa skulle gälla fram till årets slut. Regeringen och riksdagen beslutade emellertid först att ändringarna endast gäller fram till utgången av juni men beslutade sedan att de förblir i kraft till årets slut.

På avtalsfältet hade man i praktiken redan kommit överens om att ändringarna gäller fram till slutet av året om även lagstiftningen gäller. Det behövs alltså inte nya avtalsändringar

Tiden för permitteringsvarsel är alltså fortfarande 5 dagar, liksom också samarbetsförhandlingarnas längd vid permittering. En visstidsanställd arbetstagare kan permitteras och anställningsförhållandet kan hävas under prövotiden på produktionsmässiga och ekonomiska grunder.

Självriskdagarna i samband med arbetslöshetsskyddet slopas och den maximala tiden förbrukas inte under permittering. Arbetsvillkoret förkortas.

Enligt det nya förslaget avbryts dessutom beräkningen av den maximala betalningstiden för utkomststöd för arbetslösa och permitterade fram till 31.12.2020 och det erbjuds nya utbildningsmöjligheter.

Vi får hoppas att läget normaliserar sig längs med hösten så att det värsta är över vid årets slut.

Här lönar det sig att lägga märke till att ändringarna även i dessa fall har åstadkommits på förslag av centralorganisationerna i stället för att det hade fattats beslut i frågorna direkt på trepartsbasis. Finlands näringsliv EK har alltså även i krissituationen hållit fast vid den valda linjen och har inte varit beredda att ingå avtal om någonting.

Lyckligtvis har landets regering ändå varit beredd att lämna gemensamma förslag som gynnar ekonomin och sysselsättningen.

Petteri Oksa

YTN:s förhandlingschef

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen