YTN godkände avtalen för teknologi- och kemiindustrin

YTNs styrelse godkände idag enhälligt de förslag till nya kollektivavtal för högre tjänstemän inom kemi- och teknologiindustrin som förhandlats fram. Enligt de nya avtalen slopas den obetalda förlängda arbetstiden (kiky-timmarna) och lönerna höjs med 3,3 % under en tvåårsperiod. Tillsammans berör de nya kollektivavtalen nästan 70 000 högre tjänstemän. Det är samtidigt första gången ett kollektivavtal för högre tjänstemän inom kemiindustrin har undertecknats, tidigare har man endast haft ett protokoll.

Med tanke på utgångspunkten kan avtalen ses som rimliga, båda parter har fått ge och ta. Att parterna kunnat enas visar ändå att systemet fungerar.

Liknande nyheter

11.12.2020

Viktor Kock vald till verksamhetsledare för DIFF

13.10.2020

Heini Oikkonen-Kerman har valts till ny chef på Tekniska museet

19.08.2020

AKAVAs ordförandeval