YTN godkände avtalen för teknologi- och kemiindustrin

YTNs styrelse godkände idag enhälligt de förslag till nya kollektivavtal för högre tjänstemän inom kemi- och teknologiindustrin som förhandlats fram. Enligt de nya avtalen slopas den obetalda förlängda arbetstiden (kiky-timmarna) och lönerna höjs med 3,3 % under en tvåårsperiod. Tillsammans berör de nya kollektivavtalen nästan 70 000 högre tjänstemän. Det är samtidigt första gången ett kollektivavtal för högre tjänstemän inom kemiindustrin har undertecknats, tidigare har man endast haft ett protokoll.

Med tanke på utgångspunkten kan avtalen ses som rimliga, båda parter har fått ge och ta. Att parterna kunnat enas visar ändå att systemet fungerar.

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse