Det ekonomiska läget syns i lönerna för dem som byter arbetsplats

I oktober 2018 var ingenjörernas medianlön exakt 4 000 euro och genomsnittslönen 4 272 euro per månad. Medellönen ökade under året med 1,7 %. Det framgår i den årliga arbetsmarknadsundersökningen som genomförs av DIFF och Insinööriliitto (IL).

I det fall där löneutvecklingen var bättre än genomsnittet var orsaken ofta byte av arbetsplats. Ingenjörernas löner har utvecklats i linje med förtjänstnivåindexet och under året fick de anställda inom de flesta branscher också löneförhöjningar enligt kollektivavtal som trädde i kraft i början av 2018.

Det gynnsamma ekonomiska läget syntes denna gång framför allt i lönerna för nyutexaminerade. Medianlönen för nyutexaminerade ingenjörer var 2 820 euro i månaden. Sysselsättningssituationen för nyutexaminerade har utvecklats i positiv riktning i några års tid. Vid tidpunkten för undersökningen var åtta procent av de som utexaminerats 2018 arbetslösa, vilket är en minskning på 4 procentenheter från året innan.

Att byta arbetsplats har även tidigare varit bästa sättet att höja sin lön, och nu lönade sig ett byte ännu mer än tidigare. Den genomsnittliga lönehöjningen för personer som bytte arbetsplats var 550 euro, medan den ett år tidigare var 50 euro lägre. Andelen anställda som bytte arbetsplats ökande dock inte. Enligt undersökningen hade personer som arbetade på företag med färre än 250 anställda något oftare bytt arbetsplats under året.

Årets undersökning besvarades av totalt 8506 medlemmar. Av de svarande är 376 personer DIFF-medlemmar. Deltagarantal var något lägre i år både bland DIFFare och totalt sett.

Hela undersökningens resultat hittar i medlemsportalen (kräver inloggning). Där hittar du också den gemensamma löneräknaren med vilken du kan söka lönenivå t.ex. på basen av arbetsår, arbetsuppgift eller ort.

Har du frågor kring lönenivåerna eller du vill ha rådgivning inför löneförhandlingar hjälper vår karriärservice till.

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen