Det är enklare att börja placera än du tror

Det är enklare att börja placera än du tror – och det kan också vara ditt första steg mot ekonomisk sinnesfrid.

När det gäller ekonomisk sinnesfrid är det framför allt fråga om hur vi upplever vår ekonomiska ställning och vilken inverkan det har på oss: kan jag göra det som jag vill och leva ett sådant liv som jag önskar? Kan jag ta studieledigt, resa eller kanske tillbringa mer tid tillsammans med familjen när jag vill?

Inför dessa frågor står också Kaisa Kivipelto som jobbar med Danske Banks placeringssyn och som nu under sin moderskapsledighet och i vardagen med sin lilla dotter har funderat mycket på sin egen ekonomiska sinnesfrid och möjligheterna att inverka på den.

– Att börja placera är egentligen inte konstigare än att sätta in pengar på ett sparkonto, det kräver varken mer sakkunskap eller skicklighet. Genom att börja placera ger du emellertid dig själv möjlighet att utöka din förmögenhet och uppnå ekonomisk sinnesfrid – med andra ord möjlighet att koncentrera dig på det som är viktigt för dig, sammanfattar Kivipelto.
Hon berättar att man t.ex. i olika investeringsbloggar och diskussionsforum med fokus på placering starkt tror på att alla vuxna har möjlighet att inverka på sin förmögenhet, förutsatt att sjukdom eller arbetslöshet inte utgör ett hinder.

– Man behöver verkligen inte vara miljonär för att börja placera. När du vet dina inkomster och utgifter är det inte svårt att räkna ut hur mycket du kan lägga undan varje månad. För förvärvsarbetande rekommenderar vi att placera 15 % av nettoinkomsterna på olika instrument. Men om man har det lite kärvt med ekonomin kan man börja med att placera t.ex. en tia i månaden.

– Man kan också låta en expert sköta placeringarna t.ex. via en placeringsfond eller en kapitalförvaltningslösning.

I USA har man undersökt privata investerares tro på sin egen förmåga i relation till placeringsportföljens avkastning. Enligt undersökningen överskattar männen sin förmåga att överträffa marknadens avkastning medan kvinnorna i sin tur underskattar sig själva. Kvinnornas styrka ligger i uthålligheten: När man börjar placera, sparar man regelbundet t.ex. varje månad i vissa bestämda objekt och gör inte så många affärer. Kivipelto vill därför uppmuntra framför allt kvinnorna att lita på sig själva som investerare.

– Kvinnorna tycks oftare än männen handla på samma sätt som professionella investerare och i och med det avkastar kvinnornas placeringsportföljer i genomsnitt bättre än männens portföljer. Kanske det är dags för kvinnorna att ta ett kliv framåt när det gäller självförtroendet!

Danske Banks tjänst Kapitalförvaltning Online gör det lätt att börja placera, oavsett den summa som placeras eller tidigare investeringserfarenhet. När du placerar med oss har du friheten att välja just de tjänster som passar dig. Låt oss placera tillsammans – på ditt sätt.

Läs mer om dina placeringsförmåner

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen