Intressebevakning

Förhandlings- och kollektivavtalsverksamheten sköts för den privata sektorns del av De Högre Tjänstemännen YTN rf .

För den offentliga sektorns del sköts förhandlings- och kollektivavtalsverksamheten av Förhandlingsorganisationen för Offentliga Sektorns Utbildade FOSU r.f.  (JUKO)

Bekanta dig med arbetslivets spelregler på Suomi.fi

Nyheter

16/08/2018

Undersökning om ingenjörsstuderandes arbetssituation 2018

16/08/2018

Akava: Nya tag krävs för att höja sysselsättningsgraden till 75%

03/07/2018

DIFF söker studerandeansvarig

01/07/2018

Novia vill höra Ditt företags åsikt

18/06/2018

Hög tid att åtgärda de utmaningar som konkurrensklausulerna medför

28/06/2018

Om Ledarskap: Hårt arbete, personlig inställning och rättvisa