Resultat från undersökningen om studerandes arbetssituation

DIFFs och Insinööriliittos gemensamma undersökning om studerandes arbetssituation (TOTT) gjordes för att kartlägga hur många yrkeshögskolestuderande inom teknikbranschen, som arbetat under sommaren 2019. Undersökningen gjordes hösten 2019 som en nätenkät.

2711 studerande svarade på enkäten, varav 43 st (1,6%) var svenskspråkiga.

86% av de som svarade fick sommarjobb, en tillväxt på 1% från 2018.

7% fick inget sommarjobb, siffran var samma år 2018.

86% av männen och 87% av kvinnorna blev sysselsatta.

En fjärdedel av de svarande tyckte att det var lättare att hitta jobb 2019 än tidigare år.

Det vanligaste sättet att hitta sommarjobb var via arbetsplatsannonser.

Sommarjobb statistik inom de olika teknikbranscherna/ utbildingslinjerna:

Byggnad- och lantmäteriteknik                      93%

Maskin-, energi- och transportteknik             91%

Process- och materialteknik                            89%

El- och automationsteknik                              89%

Informationsteknik                                           65%

Medellönerna för sommarjobb 2019

Alla                                                                         2231 euro

Män                                                                        2281 euro

Kvinnor                                                                   2103 euro

Lönerna var generellt sett 100€ högre än 2018.

Här hittar du hela rapporten (på finska)

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen