Strejkbidragen har i huvudsak gått till utbetalning

Strejkbidragen för strejkerna inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen i december har till största del utbetalats inom januari. Förseningar i utbetalningen kan bero på exempelvis felaktiga kontouppgifter. Utbetalningar görs ännu under fredag så de kan beroende på bankförbindelse synas på mottagarens konto först efter månadsskiftet.

Ifall du har ansökt om strejkbidrag och det inte syns före slutet av nästa vecka, ta kontakt. Detta gäller ansökningar som gjordes före 9.1. Ifall du deltog i strejken men glömde ansöka om bidrag öppnas ansökningen igen 4.2.-10.2.

De högre tjänstemännen (YTN) har för tillfället inga strejkvarsel men i flera branscher och företag har andra förbund utlyst strejker i februari. Ifall strejkerna förverkligas utför de högre tjänstemännen sina normala arbetsuppgifter men förväntas delta i strejken ifall de har arbetsuppgifter som omfattas av strejken.

Samma riktlinjer gäller övriga påtryckningsåtgärder, exempelvis övertidsförbud. Ifall en medlem i ett YTN-förbund går under ett avtal som omfattas av påtryckningarna gäller de även denna. YTN har för tillfället själv utlyst övertidsförbud och förbud mot arbetsresor under fritiden endast inom energibranschen.

Till de som går under avtal som omfattas av strejken och deltar utbetalas strejkunderstöd även om det inte är YTN som utlyst strejken. Arbetar du alltså exempelvis under tjänstemannaavtal inom energibranschen med uppgifter som omfattas av strejken och därmed deltar i den har du rätt till strejkbidrag. Bidraget söks efter strejken via YTN:s elektroniska ansökning.

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen