Tjänstemännen inom pappersindustrin strejkar 27.1-9.2, strejken uppskjuten i övriga branscher

Fackförbundet PRO har utlyst en tvåveckors strejk för tjänstemännen på utvalda företag inom pappersindustrin med start måndag 27.1. Information om företag och verksamhetspunkter som berörs finns här

DIFFs medlemmar som jobbar under tjänstemännens avtal vid de arbetsplatser som berörs uppmanas att delta i strejken ifall den förverkligas. Högre tjänstemän omfattas inte av strejken. Strejkbidrag utbetalas via YTN för de som deltar i strejken. Följ med situationen under helgen eftersom förhandlingarna pågår och situationen snabbt kan förändras.

De strejker som PRO hade utlyst för tjänstemän inom andra branscher vid samma tidpunkt har på beslut av arbetsministern skjutits upp med två veckor. För energibranschen har Pro utlyst strejk 1-8.2.

Vid frågor om tjänstemännens strejker, kontakta kansli@diff.fi eller telefon 040 051 3883

Liknande nyheter

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen

11.11.2022

Läroverksingenjörer klagar på att deras examina ogiltigförklarats

14.10.2022

Förhandlingarna om löner har avslutats, kollektivavtalsförhandlingar inleds