TFiF- och DIFF-medlemmarna deltog i Lucia-insamlingen

En av traditionerna på TFiFs och DIFFs jullunch är besöket av Finlands Lucia med följe och i samband med detta samlas bidrag till Lucia-insamlingen in. Under jullunchen som gick av stapeln den 18.12.2021 bidrog TFiF- och DIFF-medlemmarna med sammanlagt 850 € i insamlingen. Resultatet var bra även om summan var lite lägre än tidigare år. Detta beror på att deltagarantalet under jullunchen var reducerat till nästa hälften jämfört med tidigare som en följd av det rådande läget med pandemin.

VI VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL ALLA ER SOM BIDROG!

Lucia-insamlingen stöder familjer i utsatt läge
De medel som fås genom luciainsamlingen används för att hjälpa utsatta barnfamiljer. En stor del används till FamiljeKraft -läger, där familjer får chansen till avbrott från vardagspusslet och viktigt kamratstöd.

Missade du insamlingen men vill delta?
Ifall du missade att delta men vill göra det så pågår insamlingen fortfarande. Bekanta dig med de OLIKA ALTERNATIVEN FÖR ATT BIDRA VIA DENNA LÄNK

Liknande nyheter

09.12.2022

Thomas Mård fortsätter som DIFFs ordförande

11.11.2022

Läroverksingenjörer klagar på att deras examina ogiltigförklarats

08.03.2022

Kvinnan som siktar på både jämställdhet och lika behandling