Tingsrätten: Konkurrenskraftsavtalet kan inte förlänga avtalad arbetstid

Enligt ett beslut av tingsrätten i Västra-Nyland kan den arbetstid som är inskriven i personliga arbetsavtal inte förlängas med stöd av konkurrenskraftsavtalet. Petteri Oksa, ansvarig för intressebevakningen på Insinööriliitto, anser att det här är en betydelsefull linjedragning av tingsrätten. Bakgrunden är att en arbetstagare inom planerings- och konsultbranschen har bett tingsrätten utreda om den 24 timmar långa arbetstidsförlängning, som följde konkurrenskraftsavtalet, kan förlänga arbetstiden i det personliga arbetsavtalet. Enligt tingsrätten kan den inte det vilket motiveras med att kollektivavtal inte kan försämra personliga arbetsavtal. Tingsrättens linje är väldigt intressant. Enligt den kan en stor grupp arbetstagare ha fått en ogrundad arbetstidsförlängning. Tidpunkten för beslutet är också intressant eftersom arbetstidsförlängningen skapar utmaningar i de pågående kollektivavtalsförhandlingarna, konstaterar Oksa i Insinööri-lehti.

Viktor Kock, medlemsansvarig på DIFF – Ingenjörerna i Finland välkomnar tingsrättens dom men räknar med att den ännu överklagas. Tingsrättens beslut är inte speciellt överraskande, den följer arbetsrättens grundprinciper. Jag har själv förvånats över att inte fler har väckt talan. Domen fungerar ändå som ett prejudikat så den kommer troligen att överklagas. Står domen fast får det betydande konsekvenser.

De flesta arbetstagare har arbetstid inskriven i sina arbetsavtal. I princip kan arbetsgivarna bli ersättningsskyldiga för den förlängda arbetstid som har tillämpats. Har den utnyttjats fullt ut är det fråga om ungefär en halv månadslön. Framförallt borde tingsrättens linjedragning underlätta de pågående kollektivavtalsförhandlingarna. Även för arbetsgivarsidan borde en fortsättning av arbetstidsförlängningen nu te sig omöjlig.

Förhoppningsvis kan vi nu gå vidare i förhandlingarna och diskutera andra viktiga frågor. Från DIFF vill vi lyfta fram välmående i arbetslivet. För att främja jämställdheten borde pappor liksom mammorna i dagsläget få full lön under tre månader då de tar ut föräldraledighet. Välmående i arbetslivet är en bra investering och ökar produktiviteten betydligt mer än en arbetstidsförlängning. Vi måste komma bort från tankesättet att den ena måste förlora i en förhandling för att den andra skall vinna. Det finns många åtgärder som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare ifall man ser längre än ett kvartal framåt.

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen