Akavas studerandebarometer 2019

Akava studerande och OTUS (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö) har tillsammans förverkligat studerandebarometern 2019, som kartlägger studerandes upplevelser och åsikter om praktik i yrkeshögskolor och universitet.

Både yrkeshögskole- och universitetsstuderande ansåg att obligatorisk praktik är viktigt och bedömde att arbetsgivarna förhåller sig positivt till praktiken. De studerande menade också att praktiken motsvarar deras behov. Utbudet av praktikplatser och policyn kring praktiken fick sämre betyg i högskolorna, samma gällde också handledningen för att hitta praktikplats.

Att få arbetserfarenhet från den egna branschen upplevdes som det viktigaste med praktik, nästviktigast var en motiverande och intressant praktikplats. Som tredje viktigast var möjligheten att få ett fast arbete efter praktiken. Samma saker har kommit fram i tidigare praktikundersökningar.

Läs hela rapporten här (på finska)

Liknande nyheter

03.08.2020

THL testar en Corona-app

17.06.2020

Förhandlingsomgången 2019 – 2020 nästan avslutad

04.06.2020

DIFF premierade examensarbeten skrivna på god svenska