Information om varslade strejker och strejkbidrag

De högre tjänstemännen (YTN) har varslat om strejk för två avtalsbranscher, teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen. Inom teknologibranschen har strejk varslats under tre dagar (9-11.12) vid de arbetsplatser som finns listade här. Inom planerings- och konsultbranschen har strejk varslats under tre tredagarsperioder 9-18.12. Information om vilka företag som berörs och under vilken period finns här.

Strejkvarslen har utfärdats för att påskynda förhandlingarna om nya kollektivavtal. Förhandlingar pågår hela tiden och förhoppningsvis går strejkerna att undvika. Stora meningsskijaktiheter finns fortfarande speciellt gällande arbetstidsförlängningens fortsättning, ersättning vid föräldraledigheter samt semesterersättningarna.

Strejkvarslen omfattar alla högre tjänstemän oberoende av om man hör till ett förbund eller inte.

Strejkbidrag

Strejkbidrag utbetalas av förbunden via YTN till de medlemmar som går miste om lön under strejken. Ansökan om strejkbidrag görs med en elektronisk blankett. En länk till blanketten öppnar 5.12.2019.

Strejkbidraget är 70 €/dag och är skattepliktig inkomst. Det betyder i praktiken att man får 51,10 euro per dag i handen. Strejkbidrag utbetalas för arbetsdagar enligt arbetslistan.

Strejkbidraget förutsätter att man lämnat in blanketten för strejkbidrag och att man strejkat under hela strejken.

Rätten till strejkbidrag varierar mellan förbunden. DIFF betalar strejkbidrag till de medlemmar som deltar i strejken och har anslutit sig senast dagen före en strejk, i detta fall ändå senast 7.12.2019. Medlemsavgiften bör också vara betald åtminstone till slutet av månaden då understödet utbetalas. Studerandemedlemmar i arbetsförhållande som deltar i strejken har rätt till strejkbidrag.

Mot en skriftlig ansökan kan centralstrejkkommittén bevilja strejkbidrag åt en person som deltar i strejken, men ansluter till ett YTN-förbund först efter att strejken påbörjats.

Strejkinformation och kontakt

Centralstrejkkommittén ger information före, under och efter strejken via olika kanaler. Numret till jourtelefonen är 040 352 3671 och e-post lakko@ytn.fi.

På adressen www.ytn.fi/neuvottelut finns mer information om förhandlingsläget (på finska). Sidan uppdateras kontinuerligt. På DIFFs websida ges väsentlig information på svenska. Det går även bra att kontakta personalen vid frågor.

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse