Föreslå vem som ska få Akavas företagarpris

Vad är det för ett pris?
Akavas företagarpris tilldelas årligen en meriterad företagare eller yrkesutövare. Syftet är att lyfta fram företagandets stora betydelse för det finländska samhället, den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen.

Vem kan få priset?
Priset kan tilldelas en företagare som är medlem i Akava, en eller flera medlemmar som hör till något av Akavas medlemsförbund eller någon annan person eller grupp som på ett betydande sätt agerat till förmån för företagande inom Akava eller för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagande.

Vem kan föreslå kandidater?
Förslag till kandidater för priset kan läggas fram av medlemmar i Akavas medlemsförbund, Akavas kommitté för innovationer och tillväxt, Akavas medlemsorganisationer och deras utskott eller andra grupper samt AKY Akavalaiset yrittäjät ry. Som företagare kan du också föreslå dig själv som pristagare – gör dig av med all onödig blygsamhet och beröm din kompis eller dig själv och dina prestationer!

Vad ska förslaget innehålla?
Berätta följande om den person som du föreslår:

  • hur hen har utmärkt sig i sitt företagande och/eller i att förbättra dess verksamhetsförutsättningar
  • vilket Akavaförbund hen är medlem av
  • grundläggande uppgifter om företaget och dess framgång, inom vilket område personen är aktiv eller har meriterat sig
  • kontaktuppgifter, eventuell webbadress och FO-nummer, om möjligt meritförteckning samt kontaktuppgifter till en person som kan ge närmare information om saken.

I förslaget kan man också lyfta fram till exempel hur personen har utvecklat företagsverksamheten, arbetat för företagarpositiva attityder, utvecklat gott ledarskap och arbetshälsa samt beaktat samhällsansvar och etiska värden.

Vart ska förslaget skickas?
Fritt formulerade ansökningar med motiveringar kan skickas till Anu Tuovinen som är sekreterare för prisarbetsgruppen, adress anu.tuovinen@akava.fi senast måndag 17.5.2021. Tiden förlängts med en vecka. Förslagen behandlas konfidentiellt. Akavas styrelse utser vinnaren på förslag av företagarprisgruppen och beslutar när priset kommer att överlåtas.

Vad består priset av?
Kompetens garanterar framgång! Priset är ett belopp på 1 000 euro som inriktas på utveckling av företagarens kompetens. Företagaren kan själv avgöra för vilken utbildning eller annan kompetensutveckling hen vill använda vinstsumman. Dessutom stödjer vi inhemsk konst och kultur och i priset ingår därför också grafik av en finländsk konstnär.

Vem har fått priset förut?
Hittills har följande personer fått priset:

2011: DI Pekka Jussila
2012: EM Timo Rope
2013: AFM Tiina Harrinkari och AFM Tommi Yrjölä
2014: TD Jukka Jokiniemi
2015: EM Tomi och Annukka Lantto
2016: Fysioterapeut Susanna Antikainen
2017: AFM Juha Hemminki
2018: DI, FM Antti Hätinen
2019: EM Kasper Pöyry

 

Närmare information?
Reglementet för priset innehåller närmare uppgifter om vad som särskilt beaktas när vinnaren utses. Reglementet finns på adressen www.akava.fi/yrittajapalkinto

Närmare information:
Anu Tuovinen, sekreterare för prisarbetsgruppen, anu.tuovinen@akava.fi och tfn 050 308 6943

Liknande nyheter

09.12.2022

Thomas Mård fortsätter som DIFFs ordförande

11.11.2022

Läroverksingenjörer klagar på att deras examina ogiltigförklarats

25.08.2022

Förenkla ditt liv med Palkkio+