Löntagarkassan KOKOs rusning lättar

Permitteringar och uppsägningar till en följd av Corona-läget medförde en tidigare icke skådad rusning även hos KOKO-kassan. Nu har läget lättat och behandlingstiden för första gångens ansökningar ligger nu under tre veckor.

– För tillfälle ser situationen ljus ut. Behandlingstiden har märkbart förkortats och även mängden inkomna ansökningar har äntligen sjunkit. Dock bör vi komma ihåg att läget ännu kan komma att ändras under hösten säger kassadirektör Outi Mäki.

Corona-läget har påverkat kassans medlemmar märkbart. Ansökningarna om dagpenning som lämnades in för första gången började stiga kraftigt i början av april. Antalet ansökningar per vecka var högt fram till slutet av juli. Rusningen började märkas i form av förlängda behandlingstider i slutet av maj.

Antalet ansökningar nästan det fyrdubbla jämfört med föregående år
Totalt har kassan emottagit dryga 28 000 första gångs ansökningar fr.o.m. början av april som kan jämföras med att kassan emottog 7 500 motsvarande ansökningar under hela år 2019. Det är nästan fyra gånger det antalet ansökningar. Av ansökningarna har 80% baserat sig på permitteringar.

– Corona-läget har drabbat olika löntagarkassor en aning olika, och för oss pågick situationen relativt länge. P.g.a. detta har även arbetet med att tömma köerna tagit sin tid, säger Mäki.

Förhandsbetalning i bruk under sommaren
För att underlätta situationen med de långa behandlingstiderna tog kassan i juni i bruk en förhandsutbetalning motsvarande grunddagpenningen. Förhandsbetalningen betalades på vissa villkor ut till medlemmar som ansökt om inkomstrelaterad dagpenning tills det att ansökan var behandlad.

– Vi har dessutom rekryterat hjälp och vidtagit en del andra åtgärder, så att vi på bästa sätt kunnat sköta den avvikande situationen. Vår personal har töjt till otroliga prestationer säger Mäki.

Behandlingstiden av ansökningar för fortsatt understöd har hela tiden hållits på det normala. Där har den i medeltal varit 4 arbetsdagar.

– Vi jobbar fortfarande på för fullt, för att få ner behandlingstiden för första gångs ansökningar på den nivå den normalt varit på, d.v.s. ett par veckor. Vi tackar våra kunder för deras tålamod och förståelse.

Liknande nyheter

14.12.2023

Planerade reformen av arbetslöshetsunderstödet slår hårt mot nyutexaminerade och äldre arbetslösa

14.12.2022

Ansök om omställningsskydd om du har fyllt 55 år och blivit uppsagd 1.1.2023 eller senare

20.04.2022

Avtal om uppsägning