17.09.2018

Akavaförbund utreder sexuella trakasserier i de högutbildades arbetsgemenskaper

13.09.2018

F-Secure varnar: Bärbara datorer har en farlig sårbarhet

12.09.2018

Entimmeståget – påverkar ekonomin i södra Finland

05.09.2018

Livslångt lärande högt upp på skolschemat

30.08.2018

NordIng 2018

30.08.2018

Påminnelse: Inkomstregistret tas i bruk 2019 – visste du det här?

30.08.2018

Medlemskatalogen på hemsidan nu öppen

29.08.2018

Ingenjörer rockade på PE-återträff

16.08.2018

Akava: Nya tag krävs för att höja sysselsättningsgraden till 75%

21.08.2018

Finlands offentliga ekonomi är kanske inte den högsta i världen