08.10.2018

Vad kan Du göra för klimatet?

08.10.2018

Akava, DIFF och de andra medlemsförbunden vill att Du ställer större krav

25.09.2018

DIFF söker studentkoordinator

03.10.2018

Tätare samarbete mellan de finlandssvenska yrkeshögskolorna

01.10.2018

Politiska strejker den 3 oktober

25.09.2018

Var med och påverka verksamheten inom DIFF!

25.09.2018

Aktuella intressebevakningsfrågor

20.09.2018

Bruket av konkurrensförbud bör begränsas

20.09.2018

Fackligt brev till SSAB:s styrelse

18.09.2018

Angående förslag till ändring i arbetsavtalslagen