Välfärdsområdesvalet 2022

I januari ordnas Finlands första välfärdsområdesval där man väljer representanter för välfärdsområdena. Hittills har kommunerna haft ansvaret för att ordna socialvård, hälso- och sjukvård och räddningsverksamhet. I fortsättningen är det välfärdsområdena som ansvarar för dem. Välfärdsområdena har självstyre och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdesfullmäktige. Det finns 21 välfärdsområden.

Helsingforsborna röstar inte i välfärdsområdesvalet, eftersom stadsfullmäktige även i fortsättningen ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet och Helsingfors inte är ett välfärdsområde.

Genom att rösta i välfärdsområdesvalet kan du påverka viktiga frågor som gäller allas vardag. De fullmäktigeledamöter som väljs vid välfärdsområdesvalet beslutar om ordnandet av välfärdsområdenas närtjänster från och med ingången av 2023.

Välfärdsområdets uppgifter

 • Primärvård
 • Specialiserad sjukvård
 • Socialvård
 • Tjänster för barn, unga och familjer
 • Tjänster för befolkningen i arbetsför ålder
 • Tjänster för äldre
 • Mentalvårds- och missbrukartjänster
 • Tjänster för personer med funktionsnedsättning
 • Elev- och studerandevård
 • Främjande av hälsa och välfärd
 • Räddningsväsendet

Den 23 januari 2022 är valdag och förhandsröstningen sker 12-18.1.2022.

Ditt välfärdsområde bestäms enligt din hemkommun. Du hittar information om vilket välfärdsområde din hemkommun hör till på på justitieministeriets webbplats vaalit.fi.

Frågor och svar om välfärdsområdesvalet hittar du HÄR

DIFF ser det som speciellt viktigt att bevaka att de nya välfärdsområdena i sina behörighetsstadgor tar i beaktande läroverksingenjörerna genom att definiera behörighetskraven som ”Högskoleexamen eller motsvarande tidigare utbildning på institutnivå”.

Kandidater

Samhället behöver flera aktiva ingenjörer. Därför vill vi stöda våra våra medlemmar som kandiderar i välfärdsområdesvalet i januari genom att ge er synlighet i våra kanaler.

Här publicerar vi medlemmar som ställer upp i valet indelade per kommun. Kandidaterna har själva informerat om sin kandidatur.

Nyheter

05.03.2024

Tjänster via Insinööriliitto 2024

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

14.12.2023

Planerade reformen av arbetslöshetsunderstödet slår hårt mot nyutexaminerade och äldre arbetslösa