Välfärdsområdesvalet 2022

I januari ordnas Finlands första välfärdsområdesval där man väljer representanter för välfärdsområdena. Hittills har kommunerna haft ansvaret för att ordna socialvård, hälso- och sjukvård och räddningsverksamhet. I fortsättningen är det välfärdsområdena som ansvarar för dem. Välfärdsområdena har självstyre och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdesfullmäktige. Det finns 21 välfärdsområden.

Helsingforsborna röstar inte i välfärdsområdesvalet, eftersom stadsfullmäktige även i fortsättningen ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet och Helsingfors inte är ett välfärdsområde.

Genom att rösta i välfärdsområdesvalet kan du påverka viktiga frågor som gäller allas vardag. De fullmäktigeledamöter som väljs vid välfärdsområdesvalet beslutar om ordnandet av välfärdsområdenas närtjänster från och med ingången av 2023.

Välfärdsområdets uppgifter

 • Primärvård
 • Specialiserad sjukvård
 • Socialvård
 • Tjänster för barn, unga och familjer
 • Tjänster för befolkningen i arbetsför ålder
 • Tjänster för äldre
 • Mentalvårds- och missbrukartjänster
 • Tjänster för personer med funktionsnedsättning
 • Elev- och studerandevård
 • Främjande av hälsa och välfärd
 • Räddningsväsendet

Den 23 januari 2022 är valdag och förhandsröstningen sker 12-18.1.2022.

Ditt välfärdsområde bestäms enligt din hemkommun. Du hittar information om vilket välfärdsområde din hemkommun hör till på på justitieministeriets webbplats vaalit.fi.

Frågor och svar om välfärdsområdesvalet hittar du HÄR

DIFF ser det som speciellt viktigt att bevaka att de nya välfärdsområdena i sina behörighetsstadgor tar i beaktande läroverksingenjörerna genom att definiera behörighetskraven som ”Högskoleexamen eller motsvarande tidigare utbildning på institutnivå”.

Kandidater

Samhället behöver flera aktiva ingenjörer. Därför vill vi stöda våra våra medlemmar som kandiderar i välfärdsområdesvalet i januari genom att ge er synlighet i våra kanaler.

Här publicerar vi medlemmar som ställer upp i valet indelade per kommun. Kandidaterna har själva informerat om sin kandidatur.

Nyheter

17.01.2023

Strejkvarsel på utvalda företag – omedelbart övertidsförbud

14.12.2022

Ansök om omställningsskydd om du har fyllt 55 år och blivit uppsagd 1.1.2023 eller senare

09.12.2022

Thomas Mård fortsätter som DIFFs ordförande

02.12.2022

Avtalslöst tillstånd – förhandlingarna fortsätter

15.11.2022

Maria Löfgren är Akavas nya ordförande

11.11.2022

Läroverksingenjörer klagar på att deras examina ogiltigförklarats