Välfärdsområdesvalet 2022

I januari ordnas Finlands första välfärdsområdesval där man väljer representanter för välfärdsområdena. Hittills har kommunerna haft ansvaret för att ordna socialvård, hälso- och sjukvård och räddningsverksamhet. I fortsättningen är det välfärdsområdena som ansvarar för dem. Välfärdsområdena har självstyre och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdesfullmäktige. Det finns 21 välfärdsområden.

Helsingforsborna röstar inte i välfärdsområdesvalet, eftersom stadsfullmäktige även i fortsättningen ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet och Helsingfors inte är ett välfärdsområde.

Genom att rösta i välfärdsområdesvalet kan du påverka viktiga frågor som gäller allas vardag. De fullmäktigeledamöter som väljs vid välfärdsområdesvalet beslutar om ordnandet av välfärdsområdenas närtjänster från och med ingången av 2023.

Välfärdsområdets uppgifter

 • Primärvård
 • Specialiserad sjukvård
 • Socialvård
 • Tjänster för barn, unga och familjer
 • Tjänster för befolkningen i arbetsför ålder
 • Tjänster för äldre
 • Mentalvårds- och missbrukartjänster
 • Tjänster för personer med funktionsnedsättning
 • Elev- och studerandevård
 • Främjande av hälsa och välfärd
 • Räddningsväsendet

Den 23 januari 2022 är valdag och förhandsröstningen sker 12-18.1.2022.

Ditt välfärdsområde bestäms enligt din hemkommun. Du hittar information om vilket välfärdsområde din hemkommun hör till på på justitieministeriets webbplats vaalit.fi.

Frågor och svar om välfärdsområdesvalet hittar du HÄR

DIFF ser det som speciellt viktigt att bevaka att de nya välfärdsområdena i sina behörighetsstadgor tar i beaktande läroverksingenjörerna genom att definiera behörighetskraven som ”Högskoleexamen eller motsvarande tidigare utbildning på institutnivå”.

Kandidater

Samhället behöver flera aktiva ingenjörer. Därför vill vi stöda våra våra medlemmar som kandiderar i välfärdsområdesvalet i januari genom att ge er synlighet i våra kanaler.

Här publicerar vi medlemmar som ställer upp i valet indelade per kommun. Kandidaterna har själva informerat om sin kandidatur.

Nyheter

18.09.2023

Akava kritiserar regeringens program: ”Drastiska och omfattande arbetsmarknadsreformer”

14.06.2023

Semestertider – vad gäller egentligen?

01.06.2023

“Our well-being today is insurance for your well-being tomorrow,”- ANE Student Network demands politicians solve the pandemic of mental health issues among young people.

31.05.2023

AKAVA lyfter upp behovet av bättre arbetsvälmående och skäliga arbetsförhållande

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen

11.05.2023

Sakkunnig inom kommunikation och medlemsverksamhet