30.08.2018

Påminnelse: Inkomstregistret tas i bruk 2019 – visste du det här?

30.08.2018

Medlemskatalogen på hemsidan nu öppen

29.08.2018

Ingenjörer rockade på PE-återträff

16.08.2018

Akava: Nya tag krävs för att höja sysselsättningsgraden till 75%

21.08.2018

Finlands offentliga ekonomi är kanske inte den högsta i världen

20.08.2018

Akava önskar stöd till jordbruket p.g.a. torkan

16.08.2018

Undersökning om ingenjörsstuderandes arbetssituation 2018

01.07.2018

Novia vill höra Ditt företags åsikt

18.06.2018

Hög tid att åtgärda de utmaningar som konkurrensklausulerna medför

28.06.2018

Om Ledarskap: Hårt arbete, personlig inställning och rättvisa