08.10.2018

Akava, DIFF och de andra medlemsförbunden vill att Du ställer större krav

25.09.2018

DIFF söker studentkoordinator

03.10.2018

Tätare samarbete mellan de finlandssvenska yrkeshögskolorna

01.10.2018

Politiska strejker den 3 oktober

25.09.2018

Var med och påverka verksamheten inom DIFF!

25.09.2018

Aktuella intressebevakningsfrågor

20.09.2018

Bruket av konkurrensförbud bör begränsas

20.09.2018

Fackligt brev till SSAB:s styrelse

18.09.2018

Angående förslag till ändring i arbetsavtalslagen

17.09.2018

Akavaförbund utreder sexuella trakasserier i de högutbildades arbetsgemenskaper