20.05.2018

”De låter sina kolleger betala, ovisshet eller själviskhet?”

23.05.2018

Millenniumpriset för teknologi 2018 tilldelades den finska fysikern Tuomo Suntola